Podatność CVE-2017-1000373


Publikacja: 2017-06-19

Opis:
The OpenBSD qsort() function is recursive, and not randomized, an attacker can construct a pathological input array of N elements that causes qsort() to deterministically recurse N/4 times. This allows attackers to consume arbitrary amounts of stack memory and manipulate stack memory to assist in arbitrary code execution attacks. This affects OpenBSD 6.1 and possibly earlier versions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
OpenBSD 'at' Local Root Stack Clash Exploit
Qualys
29.06.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99177
http://www.securitytracker.com/id/1039427
https://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/lib/libc/stdlib/qsort.c?rev=1.15&content-type=text/x-cvsweb-markup
https://support.apple.com/HT208112
https://support.apple.com/HT208113
https://support.apple.com/HT208115
https://support.apple.com/HT208144
https://www.exploit-db.com/exploits/42271/
https://www.qualys.com/2017/06/19/stack-clash/stack-clash.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top