Podatność CVE-2017-1000402


Publikacja: 2018-01-25   Modyfikacja: 2018-01-26

Opis:
Jenkins Swarm Plugin Client 3.4 and earlier bundled a version of the commons-httpclient library with the vulnerability CVE-2012-6153 that incorrectly verified SSL certificates, making it susceptible to man-in-the-middle attacks.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Swarm 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2017-10-11/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top