Podatność CVE-2017-10677


Publikacja: 2017-08-06

Opis:
Cross-Site Request Forgery (CSRF) exists on Linksys EA4500 devices with Firmware Version before 2.1.41.164606, as demonstrated by a request to apply.cgi to disable SIP.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linksys -> Ea4500 firmware 

 Referencje:
https://iscouncil.blogspot.com/2017/08/cross-site-request-forgery.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top