Podatność CVE-2017-10701


Publikacja: 2017-09-28   Modyfikacja: 2017-09-29

Opis:
Cross site scripting (XSS) vulnerability in SAP Enterprise Portal 7.50 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML, aka SAP Security Notes 2469860, 2471209, and 2488516.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SAP Enterprise Portal and Clients Input Validation Flaw Lets Remote Users Conduct Cross-Site Scripting Attacks
Imran Khan
27.09.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Enterprise portal 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100786
http://www.securityfocus.com/bid/100788
http://www.securityfocus.com/bid/100805
http://www.securityfocus.com/bid/101068
https://cxsecurity.com/issue/WLB-2017090219

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top