Podatność CVE-2017-10790


Publikacja: 2017-07-01   Modyfikacja: 2017-07-02

Opis:
The _asn1_check_identifier function in GNU Libtasn1 through 4.12 causes a NULL pointer dereference and crash when reading crafted input that triggers assignment of a NULL value within an asn1_node structure. It may lead to a remote denial of service attack.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libtasn1 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1464141
https://security.gentoo.org/glsa/201710-11
https://usn.ubuntu.com/3547-1/
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4106

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top