Podatność CVE-2017-11150


Publikacja: 2017-08-14   Modyfikacja: 2017-08-15

Opis:
Command injection vulnerability in Document.php in Synology Office 2.2.0-1502 and 2.2.1-1506 allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the crafted file name of RTF documents.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Office 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_26_Office

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top