Podatność CVE-2017-11250


Publikacja: 2018-05-19

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2017.012.20098 and earlier, 2017.011.30066 and earlier, 2015.006.30355 and earlier, 11.0.22 and earlier have an exploitable out-of-bounds read vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution in the context of the current user.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 2017 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 2017 
Adobe -> Acrobat reader dc 
Adobe -> Acrobat xi 
Adobe -> Reader xi 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb17-36.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top