Podatność CVE-2017-11350


Publikacja: 2017-09-13

Opis:
Cross-Site Request Forgery (CSRF) exists in cgi-bin/ConfigSet on Axesstel MU553S MU55XS-V1.14 devices.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Axesstel -> Mu553s firmware 

 Referencje:
https://iscouncil.blogspot.com/2017/08/multiple-vulnerabilities-in-axesstel.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top