Podatność CVE-2017-11398


Publikacja: 2018-01-19

Opis:
A session hijacking via log disclosure vulnerability in Trend Micro Smart Protection Server (Standalone) versions 3.2 and below could allow an unauthenticated attacker to hijack active user sessions to perform authenticated requests on a vulnerable system.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Trend Micro Smart Protection Server 3.2 XSS / Access Control / Disclosure
CORE
22.12.2017

Typ:

CWE-534

(Information Exposure Through Debug Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Trendmicro -> Smart protection server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102275
https://success.trendmicro.com/solution/1118992
https://www.coresecurity.com/advisories/trend-micro-smart-protection-server-multiple-vulnerabilities
https://www.exploit-db.com/exploits/43388/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top