Podatność CVE-2017-11498


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
Buffer overflow in hasplms in Gemalto ACC (Admin Control Center), all versions ranging from HASP SRM 2.10 to Sentinel LDK 7.50, allows remote attackers to shut down the remote process (a denial of service) via a language pack (ZIP file) with invalid HTML files.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gemalto -> Sentinel ldk rte 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102739
http://www.securityfocus.com/bid/102906
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-727467.pdf
https://ics-cert.kaspersky.com/advisories/2017/07/28/klcert-17-001-sentinel-ldk-rte-language-pack-with-invalid-html-files-leads-to-denial-of-service/
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-018-01
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-093-01
https://www.iotvillage.org/slides_dc25/Sergey_Vlad_DEFCON_IOT_Village_Public2017.pptx

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top