Podatność CVE-2017-11742


Publikacja: 2017-07-30

Opis:
IBM Sterling B2B Integrator Standard Edition 5.2 is vulnerable to SQL injection. A remote attacker could send specially-crafted SQL statements, which could allow the attacker to view, add, modify or delete information in the back-end database. IBM X-Force ID: 123296.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libexpat project -> Libexpat 
IBM -> Sterling b2b integrator 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22004268
http://www.securityfocus.com/bid/100246
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/123296

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top