Podatność CVE-2017-11768


Publikacja: 2017-11-14   Modyfikacja: 2017-11-15

Opis:
Windows Media Player in Windows 7 SP1, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 8.1 and RT 8.1, Windows Server 2012 and R2, Windows 10 Gold, 1511, 1607, 1703, and 1709, Windows Server 2016, and Windows Server, version 1709 allows remote attackers to test for the presence of files on disk via a specially crafted application. due to the way Windows Media Player discloses file information, aka "Windows Media Player Information Disclosure Vulnerability."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows media player 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101705
http://www.securitytracker.com/id/1039794
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11768

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top