Podatność CVE-2017-11786


Publikacja: 2017-10-13

Opis:
Skype for Business in Microsoft Lync 2013 SP1 and Skype for Business 2016 allows an attacker to steal an authentication hash that can be reused elsewhere, due to how Skype for Business handles authentication requests, aka "Skype for Business Elevation of Privilege Vulnerability."

Typ:

CWE-294

(Authentication Bypass by Capture-replay)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> LYNC 
Microsoft -> Skype for business 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101156
http://www.securitytracker.com/id/1039530
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11786

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top