Podatność CVE-2017-12070


Publikacja: 2018-06-14   Modyfikacja: 2018-06-15

Opis:
Unsigned versions of the DLLs distributed by the OPC Foundation may be replaced with malicious code.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opcfoundation -> Ua-.net-legacy 

 Referencje:
https://opcfoundation-onlineapplications.org/faq/SecurityBulletins/OPC_Foundation_Security_Bulletin_CVE-2017-12070.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top