Podatność CVE-2017-12074


Publikacja: 2017-08-24   Modyfikacja: 2017-08-25

Opis:
Directory traversal vulnerability in the SYNO.DNSServer.Zone.MasterZoneConf in Synology DNS Server before 2.2.1-3042 allows remote authenticated attackers to write arbitrary files via the domain_name parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Dns server 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_46_DNS_Server

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top