Podatność CVE-2017-12447


Publikacja: 2019-03-07   Modyfikacja: 2019-03-08

Opis:
GdkPixBuf (aka gdk-pixbuf), possibly 2.32.2, as used by GNOME Nautilus 3.14.3 on Ubuntu 16.04, allows attackers to cause a denial of service (stack corruption) or possibly have unspecified other impact via a crafted file folder.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gnome -> Gdk-pixbuf 
Gnome -> Nautilus 

 Referencje:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=785979
https://github.com/hackerlib/hackerlib-vul/tree/master/gnome
https://usn.ubuntu.com/3912-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top