Podatność CVE-2017-12572


Publikacja: 2017-08-05   Modyfikacja: 2017-08-06

Opis:
Persistent Cross Site Scripting (XSS) exists in Splunk Enterprise 6.5.x before 6.5.2, 6.4.x before 6.4.6, and 6.3.x before 6.3.9 and Splunk Light before 6.5.2, with exploitation requiring administrative access, aka SPL-134104.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAPYC

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top