Podatność CVE-2017-12607


Publikacja: 2017-11-20

Opis:
A vulnerability in OpenOffice's PPT file parser before 4.1.4, and specifically in PPTStyleSheet, allows attackers to craft malicious documents that cause denial of service (memory corruption and application crash) potentially resulting in arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Debian linux 
Apache -> Openoffice 
Apache -> Openoffice.org 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101585
http://www.securitytracker.com/id/1039732
http://www.securitytracker.com/id/1039734
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00017.html
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4022
https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2017-12607.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top