Podatność CVE-2017-12608


Publikacja: 2017-11-20

Opis:
A vulnerability in Apache OpenOffice Writer DOC file parser before 4.1.4, and specifically in ImportOldFormatStyles, allows attackers to craft malicious documents that cause denial of service (memory corruption and application crash) potentially resulting in arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Debian linux 
Apache -> Openoffice 
Apache -> Openoffice.org 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101585
http://www.securitytracker.com/id/1039733
http://www.securitytracker.com/id/1039735
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00017.html
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4022
https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2017-12608.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top