Podatność CVE-2017-12734


Publikacja: 2017-08-30   Modyfikacja: 2017-08-31

Opis:
A vulnerability has been identified in Siemens LOGO! devices before V1.81.2. An attacker with network access to the integrated web server on port 80/tcp could obtain the session ID of an active user session. A user must be logged in to the web interface. Siemens recommends to use the integrated webserver on port 80/tcp only in trusted networks.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siemens -> Logo!8 bm fs-05 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100560
https://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-087240.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top