Podatność CVE-2017-12782


Publikacja: 2017-11-09   Modyfikacja: 2017-11-10

Opis:
The ReadData function in ebmlmaster.c in libebml2 through 2012-08-26 allows remote attackers to cause a denial of service (assert fault) via a crafted mkv file.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Matroska -> Libebml2 
Matroska -> Mkclean 
Matroska -> Mkvalidator 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/144902/mkvalidator-0.5.1-Denial-Of-Service.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/19
https://github.com/Matroska-Org/foundation-source/issues/24

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top