Podatność CVE-2017-12873


Publikacja: 2017-09-01   Modyfikacja: 2017-09-02

Opis:
SimpleSAMLphp 1.7.0 through 1.14.10 might allow attackers to obtain sensitive information, gain unauthorized access, or have unspecified other impacts by leveraging incorrect persistent NameID generation when an Identity Provider (IdP) is misconfigured.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simplesamlphp -> Simplesamlphp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://github.com/simplesamlphp/simplesamlphp/commit/90dca835158495b173808273e7df127303b8b953
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00007.html
https://simplesamlphp.org/security/201612-04
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top