Podatność CVE-2017-13010


Publikacja: 2017-09-14

Opis:
The BEEP parser in tcpdump before 4.9.2 has a buffer over-read in print-beep.c:l_strnstart().

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tcpdump -> Tcpdump 
IBM -> Tivoli storage manager 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3971
http://www.securitytracker.com/id/1039307
http://www.tcpdump.org/tcpdump-changes.txt
https://access.redhat.com/errata/RHEA-2018:0705
https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump/commit/877b66b398518d9501513e0860c9f3a8acc70892
https://security.gentoo.org/glsa/201709-23
https://support.apple.com/HT208221

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top