Podatność CVE-2017-1339


Publikacja: 2017-10-05

Opis:
IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1 (formerly Tivoli Storage Manager) Server uses weak encryption for the password. A database administrator may be able to decrypt the IBM Spectrum protect client or administrator password which can result in information disclosure or a denial of service. IBM X-Force ID: 126247.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007936
http://www.securityfocus.com/bid/101113
http://www.securitytracker.com/id/1039498
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/126247

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top