Podatność CVE-2017-13698


Publikacja: 2017-11-23   Modyfikacja: 2017-11-24

Opis:
An issue was discovered on MOXA EDS-G512E 5.1 build 16072215 devices. An attacker could extract public and private keys from the firmware image available on the MOXA website and could use them against a production switch that has the default keys embedded.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Eds-g512e firmware 

 Referencje:
https://www.sentryo.net/wp-content/uploads/2017/11/Switch-Moxa-Analysis.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top