Podatność CVE-2017-13700


Publikacja: 2017-11-17

Opis:
An issue was discovered on MOXA EDS-G512E 5.1 build 16072215 devices. There is XSS in the administration interface.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
MOXA -> Eds-g512e firmware 

 Referencje:
https://www.sentryo.net/fr/sentryo-analyse-switch-industriel/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top