Podatność CVE-2017-13701


Publikacja: 2017-11-23

Opis:
An issue was discovered on MOXA EDS-G512E 5.1 build 16072215 devices. The backup file contains sensitive information in a insecure way. There is no salt for password hashing. Indeed passwords are stored without being ciphered with a timestamped ciphering method.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Eds-g512e firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101966
https://www.sentryo.net/wp-content/uploads/2017/11/Switch-Moxa-Analysis.pdf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top