Podatność CVE-2017-13703


Publikacja: 2017-11-17

Opis:
An issue was discovered on MOXA EDS-G512E 5.1 build 16072215 devices. A denial of service may occur.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
MOXA -> Eds-g512e firmware 

 Referencje:
https://www.sentryo.net/fr/sentryo-analyse-switch-industriel/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top