Podatność CVE-2017-13724


Publikacja: 2017-09-13

Opis:
On the Axesstel MU553S MU55XS-V1.14, there is a Stored Cross Site Scripting vulnerability in the APN parameter under the "Basic Settings" page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Axesstel -> Mu553s firmware 

 Referencje:
https://iscouncil.blogspot.com/2017/08/multiple-vulnerabilities-in-axesstel.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top