Podatność CVE-2017-13780


Publikacja: 2017-08-30

Opis:
IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1 (formerly Tivoli Storage Manager) disclosed unencrypted login credentials to Vmware vCenter in the application trace output which could be obtained by a local user. IBM X-Force ID: 126875.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 
Eyesofnetwork -> Eonweb 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22006215
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/126875

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top