Podatność CVE-2017-14095


Publikacja: 2018-01-19

Opis:
A vulnerability in Trend Micro Smart Protection Server (Standalone) versions 3.2 and below could allow an attacker to perform remote command execution via a local file inclusion on a vulnerable system.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Trend Micro Smart Protection Server 3.2 XSS / Access Control / Disclosure
CORE
22.12.2017

Typ:

CWE-829

(Inclusion of Functionality from Untrusted Control Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Trendmicro -> Smart protection server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102275
https://success.trendmicro.com/solution/1118992
https://www.coresecurity.com/advisories/trend-micro-smart-protection-server-multiple-vulnerabilities
https://www.exploit-db.com/exploits/43388/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top