Podatność CVE-2017-14120


Publikacja: 2017-09-03

Opis:
unrar 0.0.1 (aka unrar-free or unrar-gpl) suffers from a directory traversal vulnerability for RAR v2 archives: pathnames of the form ../[filename] are unpacked into the upper directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/08/20/1
https://bugs.debian.org/874059

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top