Podatność CVE-2017-14121


Publikacja: 2017-09-03

Opis:
The DecodeNumber function in unrarlib.c in unrar 0.0.1 (aka unrar-free or unrar-gpl) suffers from a NULL pointer dereference flaw triggered by a specially crafted RAR archive.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/08/20/1
https://bugs.debian.org/874061

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top