Podatność CVE-2017-14122


Publikacja: 2017-09-03

Opis:
unrar 0.0.1 (aka unrar-free or unrar-gpl) suffers from a stack-based buffer over-read in unrarlib.c, related to ExtrFile and stricomp.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/08/20/1
https://bugs.debian.org/874060

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top