Podatność CVE-2017-14262


Publikacja: 2017-09-11

Opis:
On Samsung NVR devices, remote attackers can read the MD5 password hash of the 'admin' account via certain szUserName JSON data to cgi-bin/main-cgi, and login to the device with that hash in the szUserPasswd parameter.

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Samsung -> Srn 1670d firmware 
Samsung -> Srn 472s firmware 
Samsung -> Srn 1000 firmware 
Samsung -> Srn 470d firmware 

 Referencje:
https://github.com/zzz66686/Samsung_NVR_vul

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top