Podatność CVE-2017-14355


Publikacja: 2017-12-05   Modyfikacja: 2017-12-06

Opis:
A potential security vulnerability has been identified in HPE Connected Backup versions 8.6 and 8.8.6. The vulnerability could be exploited locally to allow escalation of privilege.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> Connected backup 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2017/Oct/23
http://www.securityfocus.com/bid/101270
https://softwaresupport.hpe.com/document/-/facetsearch/document/KM02987868
https://www.exploit-db.com/exploits/43857/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top