Podatność CVE-2017-14483


Publikacja: 2017-09-15

Opis:
flower.initd in the Gentoo dev-python/flower package before 0.9.1-r1 for Celery Flower sets PID file ownership to a non-root account, which might allow local users to kill arbitrary processes by leveraging access to this non-root account for PID file modification before a root script executes a "kill `cat /pathname`" command.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Gentoo -> Dev-python-flower 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/631020

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top