Podatność CVE-2017-14494


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
dnsmasq before 2.78, when configured as a relay, allows remote attackers to obtain sensitive memory information via vectors involving handling DHCPv6 forwarded requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Dnsmasq < 2.78 Information Leak
Multiple
03.10.2017

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Thekelleys -> Dnsmasq 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Novell -> LEAP 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-10/msg00006.html
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4561
http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/CHANGELOG
http://thekelleys.org.uk/gitweb/?p=dnsmasq.git;a=commit;h=33e3f1029c9ec6c63e430ff51063a6301d4b2262
http://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2017-005.txt
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3989
http://www.securityfocus.com/bid/101085
http://www.securitytracker.com/id/1039474
http://www.ubuntu.com/usn/USN-3430-1
http://www.ubuntu.com/usn/USN-3430-2
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2836
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2837
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/3199382
https://security.gentoo.org/glsa/201710-27
https://security.googleblog.com/2017/10/behind-masq-yet-more-dns-and-dhcp.html
https://www.exploit-db.com/exploits/42944/
https://www.kb.cert.org/vuls/id/973527
https://www.mail-archive.com/dnsmasq-discuss@lists.thekelleys.org.uk/msg11664.html
https://www.mail-archive.com/dnsmasq-discuss@lists.thekelleys.org.uk/msg11665.html
https://www.synology.com/support/security/Synology_SA_17_59_Dnsmasq

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top