Podatność CVE-2017-14582


Publikacja: 2017-09-29   Modyfikacja: 2017-09-30

Opis:
The Zoho Site24x7 Mobile Network Poller application before 1.1.5 for Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a self-signed certificate.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Site24x7 mobile network poller 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101091
https://wwws.nightwatchcybersecurity.com/2017/09/27/zoho-site24x7-mobile-network-poller-for-android-didnt-properly-validate-ssl-cve-2017-14582/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top