Podatność CVE-2017-1459


Publikacja: 2018-01-10

Opis:
IBM Security Access Manager Appliance 8.0.0 and 9.0.0 specifies permissions for a security-critical resource in a way that allows that resource to be read or modified by unintended actors. IBM X-Force ID: 128378.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for mobile 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22012331
http://www.securitytracker.com/id/1040170
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/128378

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top