Podatność CVE-2017-14910


Publikacja: 2018-02-23   Modyfikacja: 2018-02-24

Opis:
In Snapdragon Automobile, Snapdragon IoT and Snapdragon Mobile MDM9206 MDM9607, MDM9650, S820A, S820Am, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 820, SD 835, and SD 845, a buffer overread is possible if there are no newlines in an input file.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> S820a firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> S820am firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Sd 617 firmware 

 Referencje:
https://source.android.com/security/bulletin/2018-02-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top