Podatność CVE-2017-15400


Publikacja: 2018-02-07   Modyfikacja: 2018-02-08

Opis:
Insufficient restriction of IPP filters in CUPS in Google Chrome OS prior to 62.0.3202.74 allowed a remote attacker to execute a command with the same privileges as the cups daemon via a crafted PPD file, aka a printer zeroconfig CRLF issue.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
https://chromereleases.googleblog.com/2017/10/stable-channel-update-for-chrome-os_27.html
https://crbug.com/777215
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4243

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top