Podatność CVE-2017-1541


Publikacja: 2017-10-03   Modyfikacja: 2017-10-04

Opis:
A flaw in the AIX 5.3, 6.1, 7.1, and 7.2 JRE/SDK installp and updatep packages prevented the java.security, java.policy and javaws.policy files from being updated correctly. IBM X-Force ID: 130809.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> AIX 

 Referencje:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/java_july2017_advisory.asc
http://www.securityfocus.com/bid/100914
http://www.securityfocus.com/bid/100915
http://www.securitytracker.com/id/1039372
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/130809

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top