Podatność CVE-2017-15519


Publikacja: 2018-03-06   Modyfikacja: 2018-03-07

Opis:
Versions of SnapCenter 2.0 through 3.0.1 allow unauthenticated remote attackers to view and modify backup related data via the Plug-in for NAS File Services. All users are urged to move to version 3.0.1 and perform the mitigation steps or upgrade to 4.0 following the product documentation.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Netapp -> Snapcenter server 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20180306-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top