Podatność CVE-2017-15647


Publikacja: 2017-10-19   Modyfikacja: 2017-10-20

Opis:
On FiberHome routers, Directory Traversal exists in /cgi-bin/webproc via the getpage parameter in conjunction with a crafted var:page value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fiberhome -> Routerfiberhome firmware 

 Referencje:
https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/3472

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top