Podatność CVE-2017-15718


Publikacja: 2018-01-24

Opis:
The YARN NodeManager in Apache Hadoop 2.7.3 and 2.7.4 can leak the password for credential store provider used by the NodeManager to YARN Applications.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache Hadoop YARN NodeManager Password Leak
Vinayakumar B
25.01.2018

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/773c93c2d8a6a52bbe97610c2b1c2ad205b970e1b8c04fb5b2fccad6@%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top