Podatność CVE-2017-15886


Publikacja: 2017-12-28

Opis:
Server-side request forgery (SSRF) vulnerability in Link Preview in Synology Chat before 2.0.0-1124 allows remote authenticated users to download arbitrary local files via a crafted URI.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> CHAT 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_78

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top