Podatność CVE-2017-15919


Publikacja: 2017-10-26

Opis:
The ultimate-form-builder-lite plugin before 1.3.7 for WordPress has SQL Injection, with resultant PHP Object Injection, via wp-admin/admin-ajax.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Accesspressthemes -> Ultimate-form-builder-lite 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101604
https://wordpress.org/plugins/ultimate-form-builder-lite/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8935
https://www.wordfence.com/blog/2017/10/zero-day-vulnerability-ultimate-form-builder-lite/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top