Podatność CVE-2017-15922


Publikacja: 2017-10-26   Modyfikacja: 2017-10-27

Opis:
In GNU Libextractor 1.4, there is an out-of-bounds read in the EXTRACTOR_dvi_extract_method function in plugins/dvi_extractor.c.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libextractor 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-10/msg00008.html
http://www.securityfocus.com/bid/101595
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00000.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top