Podatność CVE-2017-15960


Publikacja: 2017-10-29

Opis:
Article Directory Script 3.0 allows SQL Injection via the id parameter to author.php or category.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Article Directory Script 3.0 id SQL Injection
Ihsan Sencan
31.10.2017

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yourarticlesdirectory -> Article directory script 

 Referencje:
https://packetstormsecurity.com/files/144429/Article-Directory-Script-3.0-SQL-Injection.html
https://www.exploit-db.com/exploits/43099/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top